Pogosta vprašanja

Odgovor

V brezplačne izobraževalne programe se lahko vključijo zaposleni s končano do vključno štiri letno
srednjo šolo. Prednost vključitve imajo starejši od 45 let.

Odgovor

Tečaji trajajo 50 andragoških ur.

Odgovor

Nekateri programi bodo potekali v podjetjih po urnikih, ki jih bo določila zaključena skupina.
Razpisani tečaji pa bodo večinoma na sedežu Fundacije PRIZMA. Tudi partnerji v projektu bodo
izvajali tečaje in usposabljanja na svojih sedežih ter na sedežih zainteresiranih podjetij.

Odgovor

Za tečaje, ki jih izvaja Fundacija PRIZMA, nas lahko kontaktirate po:
telefonu: 02 333 1 339, 02 333 1 330 ali
e-pošti: v.bajde@fundacija-prizma.si.