Rezultati

V Fundaciji PRIZMA smo v skladu s programsko ponudbo konzorcija v letih 2018 – 2022 uspešno izvedli sledeče programe:

 V obdobju od 1. januar do 15. junij 2019 smo uspešno zaključili naslednje programe:

  • 4 izvedbe programov Treninga socialnih veščin – Krepitev medosebnih odnosov,
  • 7 izvedb programov »Brez ovir v digitalni svet« (RDO)

Programe je uspešno zaključilo 136 vključenih zaposlenih. Vključeni so pridobili znanja s področja socialnih veščin (komunikacije, reševanja konfliktov, vrednot, timskega dela, …) ter računalniške in digitalne tehnologije, ki jim bodo koristila pri vsakodnevnem delu in tudi izven delovnega mesta. Vsi udeleženci so ob zaključku prejeli potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.