Rezultati

V Fundaciji PRIZMA smo v skladu s programsko ponudbo konzorcija v letih 2018 – 2022 uspešno izvedli sledeče programe:

 V obdobju od 1. januarja 2019 do 31. oktobra 2022 smo uspešno zaključili naslednje programe:

  • 15 izvedb programov Treninga socialnih veščin – Krepitev medosebnih odnosov,
  • 30 izvedb programov »Brez ovir v digitalni svet« (RDO), osnovni in napredni.

Programe je uspešno zaključilo 450 vključenih zaposlenih in brezposelnih. Vključeni so pridobili znanja s področja socialnih veščin (komunikacije, reševanja konfliktov, vrednot, timskega dela, …) ter računalniške in digitalne tehnologije, ki jim bodo koristila pri vsakodnevnem delu in tudi izven delovnega mesta. Vsi udeleženci so ob zaključku prejeli potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.