Kot konzorcijski partner sodelujemo v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot nadaljevanje predhodnega projekta.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Vse aktivnosti so brezplačne.

Ciljna skupina

V projekt se lahko vključijo odrasli, zaposlene in brezposelne osebe, ki so manj usposobljenih in nižje izobraženi, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let. V programe se ne morejo vključiti študentje, dijaki ali upokojenci.

Obdobje trajanja: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Evropska kohezijska politika – www.eu-skladi.si

Na Fundaciji PRIZMA izvajamo naslednje brezplačne PROGRAME:

Pridobivanje digitalnih kompetenc

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti odraslih za boljše digitalno komuniciranje v družbi ter boljše opravljanje delovnih nalog s pomočjo uporabe računalniške in digitalne tehnologije

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov

V programu boste skozi zanimive izzive izboljšali zavedanje o sebi in svoji vlogi, okrepili komunikacijske spretnosti, nadgradili zmožnost aktivnega poslušanja, spoznali vzroke za nastanek komunikacijskih šumov in se osredotočili na iskanje mirnih rešitev.

Konzorcijski partnerji

Aktivnosti projektnega partnerstva se izvajajo na območju Zgornjega Podravja
Andragoški zavod Maribor - Ljudska Univerza

Andragoški zavod Maribor - Ljudska Univerza

NOSILEC KONZORCIJA
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Kadring

Kadring

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

Kontakt

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova

Sedež:

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Telefon

+386 2 333 1 330